Advokater i och utanför Stockholm

Har du hamnat i trubbel? Är rättvisan inte längre din vän utan i stället din fiende? Du kanske i så fall är i behov av en advokat. Eller inte. Det beror nämligen på vad för slags juridisk hjälp du behöver.

I många fall kan det faktiskt räcka med en jurist. En jurist är inte riktigt samma sak som en advokat. En jurist är en person som jobbar med juridik. En advokat är däremot en typ av jurist som är med i advokaternas samfund. Men att bli advokat är inte det lättaste och för att gå med i advokaternas samfund så ställs vissa krav. Vanligt för advokater brukar vara att de har gjort en så kallad tjänstgöring som notarie i en tingsrätt.

Vad finns det då får skillnad mellan en vanlig advokat och en advokat i Stockholm, en så kallad stockholmsadvokat? Tja, egentligen finns ingen större skillnad. En av de skillnader som kanske finns, om man får utgå lite från rykten och stereotyper, är att en stockholmsadvokat är aningen mer dryg och lite mindre sympatisk. Men det kan förstås också vara en ren myt. Dock har ordet “stockholmsadvokat” med tiden fått en lite negativ klang, kanske med visst fog, kanske inte. Det viktiga för dig är dock att du behandlar alla advokater, oavsett om de är från Stockholm eller ej, som individer och avgör från fall till fall huruvida de är osympatiska eller trevliga och hjälpsamma. Varje fall är ju unikt och omständigheter kan skilja sig åt. Det gäller både rättsfall och individer som är advokater.

Advokater jobbar främst med brottsmål även om det kan finnas vissa undantag från den huvudregeln. En advokat kan jobba med annan typ av juridik också, som arbetsrättsliga mål eller avtalsrätt. En advokat företräder i rollen som advokat den tilltalade i egenskap av dennes försvarare. Men en försvarare måste inte vara en advokat. Även en jurist eller en bekant kan vara försvarare. Man kan även föra sin egen talan och försvara sig själv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *