Tag Archives: kontrollansvarig Stockholm

Bygglov- en snårig historia? Ta hjälp av en kontrollansvarig för bygglov!

Sedan 1972 gäller det att ha bygglov från kommunen innan du uppför en byggnad eller en tillbyggnad på din tomt. Många upplever bygglovet som något knepigt att hantera och kanske därför drar sig för att bygga ut sitt hus. Men varför inte ta hjälp av en expert? Jag tänker att det inte alls bara är stora byggherrar som uppför stora byggnadskomplex i stan som kan behöva ta in expertis. Du som privatperson kan också helt klart dra nytta av någon som verkligen är kunnig inom området. Varför uppfinna hjulet gång på gång? Även för dig med koll kan det vara värt att ta hjälp då du sparar både tid och pengar.

Kontrollansvarig för bygglov – även för dig som privatperson

För dig som privatperson kan bygglov vara lite knepigt. Så varför inte ta hjälp av en kunnig kontrollansvarig för bygglov? Det är många saker att tänka på som ska vara med i bygglovshandlingarna. Och dessutom krävs faktiskt inte bara tillstånd för att bygga ett helt nytt hus, utan också att bygga ut ett befintligt hus samt marklov och att riva ett hus på din mark. Även om din planerade byggnad eller tillbyggnad verkar simpel så måste du ansöka om bygglov och få klartecken innan du börjar att bygga om. I Sverige är bygglovet starkt reglerat och många paragrafer måste följas. Annars riskerar du faktiskt att få riva din nya byggnad eller tillbyggnad.

Även små projekt kan behöva en kontrollansvarig för bygglov

Många byggprojekt kan anses vara så enkla att man inte anser sig behöva en kontrollansvarig. Men faktum är att det är få byggprojekt som är godkända att uppföra utan bygglov. Till dessa hör de så kallade Friggebodarna och Attefallshusen. Bygglov regleras i svensk lag och ändras med jämna mellanrum. Därför drar sig många för att starta ett projekt eftersom det är svårt att veta vad som är tillåtet och inte.

Kostnad för kontrollansvarig – ett sätt att hålla budget

När man bygger ett hus förväntar vi oss att byggnaden eller tillbyggnaden ska överleva oss. Vårt hus ska kunna gå i arv till kommande generationer och vi bygger helt enkelt för att det ska hålla. Så varför snåla med bygglovsansökan. Med rätt hjälp från början i ett projekt, stort som litet, så kan du spara pengar och tid. Genom att anlita en oberoende specialist kan du undvika tidsödande och därmed dyra fallgropar.